Magunkról

- a Balaton szellemi arcához -
- egy csepp a magyar tengerben -

A Balaton mitológia előzményei

2020. szeptember 03.
 • Írta:
  Zugor Zoltán
A következőkben azt a személyes életutat kívánom felvázolni, amely a Balaton mitológia létrehozásához vezetett. Azokat a külső benyomásokat, belső indíttatásokat és döntéseket szeretném felvillantani, melyek szükségesek voltak ahhoz, hogy mostantól Önökkel együtt munkálkodhassunk a Balaton mitológia történeteinek, a balatoni meséknek, mondáknak, mítoszoknak, legendáknak, regéknek és szövegtöredékeknek a megőrzésén, ápolásán, felelevenítésén és folyamatos újra teremtésén, valamint ezen történetek lényegi mondanivalóinak átemelésén a mindennapi életbe és az ünnepnapokba, hogy élhetőbb, fenntartható, szebb és lélekkel telített legyen az életünk.

1. A helytörténeti szakkör

A balatoni mesék, mondák, mítoszok, legendák és regék kutatásának története nagyon, nagyon régen kezdődött nálam. Még az általános iskola felső tagozatába jártam (1974-78) Balatonfüreden a Radnóti Miklós Általános iskolában, amikor Felföldi Dezső tanár úr, aki a magyar irodalmat és a földrajzot tanította nekünk helytörténeti szakkört hirdetett. Érdekelt a téma ezért elmentem rá. Olyan izgalmasan adta elő nekünk a Balaton kialakulását, a legendákat, a történelmi eseményeket és a nevezetességekről a tudni valókat, hogy teljesen magával ragadott a téma. Az elkövetkező évek folyamán felkerestem kerékpárral minden Balatonfüredhez közeli látnivalót, kiolvastam Lipták Gábor számtalan könyvét, nézegettem a régi balatoni térképeket, bújtam a balatoni útikönyveket.

2. Múzeumi tapasztalat

Általános iskola után aztán sokáig háttérbe szorult a téma, de 1985-87 között ismét szembe találkoztam a témával, amikor a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóságnál dolgoztam, mint grafikus. A feladatköröm sokoldalú volt, a műtárgyrajzoláson, kiállítás építésen, kiadványok (plakát, szórólap, katalógus) nyomdai előkészítésen kívül, készítettem helyszínrajzokat a tapolcai templomdombi ásatáson, Dr. Töröcsik Zoltán megyei múzeumigazgató mellett, rajzoltam Dr. Uzsoki András múzeum igazgatóhelyettesnek a tihanyi altemplomi kutatásai anyagának publikálásához. Ezen feladatok kapcsán és a velük meg a többi muzeológussal történt beszélgetések alkalmával rádöbbentem, hogy a sok ellentmondás ellenére van létjogosultsága a legendák világának és az emberi emlékezet tévedéseinek az egzakt tárgyi emlékekre és hitelesített dokumentumokra támaszkodó történettudományban. (például Dr. Töröcsik Zoltán a Tapolcai templom dombi ásatáson szóbeszédek alapján, mely szerint orosz katona van ott elásva, bukkant középkori és római kori sírokara.) Azóta is folyamatosan foglalkoztat ez a téma: a mesék, mítoszok világa, a történettudomány, a régészet, az ornamentika és az archaikus figurális képi ábrázolás.

3. Mesekönyv illusztrálás

zugor 1999 szalay lass csudat 00 borito 1A legközelebbi alkalom, ami a Balaton mitológiához kapcsolható az, amikor mesekönyveket, Benedek Elek meséit és rövidített meséket illusztráltam. A tündérmesék kapcsán szembe találtam magam egy alapvető problémával: miként lehet ábrázolni, képileg megjeleníteni, racionalizálni a mesék világát? Számos kritériumnak kell megfelelnie egy illusztrációnak: eladható és szép legyen a kép, szeressék a gyerekek, népies legyen, de meseszerű is, inkább racionális, mint elvont legyen az ábrázolás. Ennek kapcsán kezdtem el tanulmányozni a meséket, olvastam a meseértelmezéseket, a tudományos értekezéseket, beleástam magam a népimotívumok, ornamentikák és népi figurális ábrázolások mellett a ma divatos rajz és animációs filmek képi világába is.
Az első ilyen jellegű mesekönyvben (Benedek Elek Nagymesekönyv 2. 1995.) a kiadó (Esély Könyvkiadó) kérésére realista stílusban próbáltam meg megjeleníteni a meséket. Ez a stílus a 10-13 éves korosztálynak esetleg jó lehet, de ők már nem olvasnak mesét. A 3-5 évesek, akiknek ezeket a meséket olvassák a szülők nem ilyen illusztrációk valók. A második magyar népmeséket tartalmazó könyvben (Láss csudát 1999. új kiadásban Egyszer volt…) szintén a kiadó kérésére (Szalay könyvkiadó) az illusztrációk kicsid Walt Disney-s, kicsit a Jankovics Marcell féle magyar népmesék rajzfilmsorozat stílusában és felfogásában készültek. Ezek a rajzok sikeresek voltak, még ma is, 20 év után is megjelentetik őket. Az adott korosztály számára működő képesek, de hiányoltam belőlük a mesei világ varázslatos képi megjelenítését.

A harmadik ilyen jellegű mesekönyvhez (Benedek Elek Magyar népmesék, 2006) elég nagy szabadságot kaptam a kiadópárostól (Nóvum, Csodaország), így sok merész elképzelést és művészi kísérletet is megengedhettem magamnak. Voltak sikeres ötletek és voltak olyan illusztrációk is, melyeket így utólag megítélve, jobb lett volna, ha kukába dobok. Ekkor született meg két örökérvényű illusztrációm is a Kecskekörmök meséhez. Majd 10 év múlva 2016-ban, ezen illusztrációk stílusát követve és ötvözve az 1999-essel készítettem tizennégy olajfestményt, elsősorban Fáy András Sió a Balaton tündére című regéjének illusztrálására. Azt gondoltam, hogy sikerül szintézisbe hozni a különböző értelmezési és ábrázolási módokat. Valamilyen szinten ez sikerült is, de nem úgy, ahogy szerettem volna. Viszont ennek a kudarcnak lett egy tanulsága: nem lehet egységbe fogni, egységbe foglalni a sokféle nézőpontokból származó értelmezéseket. Nincs egy kívülálló, különleges nézőpont ahonnét mindenki számára befogadhatóan és elfogadhatóan láttatni lehetne ezeket a meséket, mítoszokat. Aztán a későbbiekben ismertetett tanulmányaimnak is köszönhetően döntöttem úgy, hogy a történeteket a befogadók igényéhez, elvárásaihoz és elfogadási szintjéhez kell igazítani. Mondhatjuk úgy is, hogy a nehezen befogadható értéket, a keserű gyógyszerhez hasonlóan édes szirupba rejtve kell beadni. Így mind írásban, mind képi világban fragmentáltan, a különböző gyermek korosztályoknak, a fantasy- és anime-rajongó kamaszoknak, az átlagembereknek és a műértőknek is más képeket kell készíteni.

kecskekoromA gyerekeknek szánt képi megjelenítéshez mintaként vehetjük az óvodai és iskolai kiegészítő anyagokat, a GraphArt Kiadó Tappancs újságjait, a gyerekeknek szóló televíziós csatornák műsorkínálatát, amelyek az életkori sajátosságoknak megfelelően adják a történeteket és a képi világot. Ezek helyes voltát a statisztikákon túl megerősíthetem saját megfigyeléseimmel és gyermekeimtől szerzett tapasztalataimmal is.

Az 1-4 éveseknek olyan képeket, figurákat kell készíteni, mint amilyenek a Dóra és barátai, a Bubbi guppik és a Mikes, a kislovag című animációs filmekben szerepelnek. A 3-8 éveseknek megfelelő képi világot az Így neveld a sárkányod és a Mia és én című animációs filmek adják vissza a legjobban. A 6-12 éveseknek viszont már a szuperhősös animációs filmek képi világa és figurái a megfelelőek. De a 6-12 éveseknek van már igénye művészibb alkotásokra is, melyet Rofusz Kinga és Szegedi Katalin művészi illusztrációi fejeznek ki a legjobban.
Áttérve a kamaszok és felnőttek képi világára, itt is a fragmentáltság megerősítését a filmiparból vehetjük. Ezek alapján a fantasy- és anime-rajongó fiatalokhoz a Balaton mítoszait képileg a képregények, animációs filmek és számítógépes játékok képi világának felfogásában és stílusában lehet eljuttatni. El kell fogadnunk azt a tényt is, hogy manapság a mítoszok képi megjelenítésének területén a fantasy világból kinőtt képi ábrázolás és a Gyűrűk ura, valamint a legújabb szuperhős filmek CGI (Computer-Generated Imagery) világa uralja a közízlést.
A felnőtt átlagembereknek Mucha és Klimt szecessziós, illetve Repin, Munkácsy és Zichy Mihály realista stílusa az, ami el- és befogadható. A művészetkedvelőket viszont a Reich Károly-féle grafikákkal, az Udvardi Erzsébet-féle táblaképekkel, vagy az Egry József-féle pasztellekkel, akvarellekkel lehet megérinteni.

4. A Balatoni mesekönyv terve

zugor 2002 szalay tudud e 13 452003-ban készítettem a Szalay könyvkiadónak illusztrációkat a Tudod-e könyvsorozat 13. kötetéhez mely a Boszorkányok és varázslatok címet kapta. A kötetbe néhány szócikket én javasoltam Schmöltz Margit szerzőnek és párat írtam is, köztük a Balaton óriásról és a Sió tündérről szólót. A korábbiakban megjelent balatoni történeteket tartalmazó könyvek közül Lipták könyvei nem gyerekeknek szóltak. Czinke Ferenc könyve és Katona János kiskönyve pedig nem az, amit a gyerekek szívesen olvasnak nézegetnek. Ebben az időben jelent meg a Nők a Balatonért egyesület Balaton könyve is. De ebben sem volt olyan mint amit én szerettem volna látni és olvasni. Ezek kapcsán fogalmazódott meg benne egy Nagy balatoni mesekönyv ötlete. Egy olyan könyv, mely széles témában hozza a balatoni meséket, mondákat, regéket, legendákat a gyerekek nyelvezetére átírva, szépen és gazdagon van illusztrálva az előzőekben említett, kicsit Walt Disneys, kicsit magyar népmesés, kicsit művészibb stílusú illusztrációkkal. Sajnos az Internet térhódítása miatt és egyéb piaci átalakulások miatt a könyvpiac beszűkült, részben összeomlott. A kiadók sorra csődbementek, vagy csak visszafogottan terveztek. Új, saját kiadású, nagy költség vonzatú, illusztrált mesekönyvek kiadását elhalasztották.

5. Forrás kutatás

Naivan kezdtem bele a balatoni mesék utáni kutatásnak. Azt gondoltam találok egy-két olyan könyvet melyeben bőségesen találok megfelelő meséket, vagy mondákat amelyeket át lehet írni mesévé. Tévedtem. Sorra futottam bele a tévutakba, az adatok rengetegébe és a források elérhetetlenségébe. A balatoni mese, mint fogalom megfoghatatlan volt a könyvtárban. Sokszor többszáz oldalas könyvben csupán 2-3 mondat volt az, ami egy mondát ismertetett. Úgy 2006-ot írtuk akkoriban. Nem voltak még fent Pdf. formátumban az interneten a régi könyvek melyben így könnyű a keresés. Ma már könnyűszerrel tudom bővíteni az anyagot köszönhetően a Googlenak, a MEk-nek, az Arcanumnak és a Library Hungaricana adatbázisainak. A Google minden régi könyvet beszkennel és folyamatosan bővülve közread. Így ma már digitálisan betudtam szerezni, angol, német, szerzők 100-150 évvel ezelőtti könyveit is. De épp legutóbb egy Bécsi könytár digitális archívumából töltöttem le egy 1856-os magyar nyelvű könyvet. A korabeli magyar folyóiratokat pedig a Hungaricana segítségével ma már könnyen elérhetjük. Ezzel szemben nem is olyan régen 15 évvel ezelött napok hosszú sorát töltöttem különböző könyvtárakban olvasással, kutatással, jegyzeteléssel. A forrás kutatási gondok viszont tovább gyűrűztek. Hiába találtam meg a hivatkozást, hogy melyik történetet melyik könyvben találom, nem volt meg a könyv. Például az Ethnográfia 1916-os különszáma Reikovic Dahorka - A Balaton keltezésének mondái című alapvető írásával nem volt meg a Bakonyi Múzeumban, sem a Veszprémi Megyei Könyvtárban. végül Kecskeméten találtam meg. A Széchenyi könyvtárban nem találták Gebhardt János 1856-os német nyelvű művének az első kötetét, mert még nem digitalizálták akkor a régi katalógus cédulákat és a régies betűtípussal, kézzel írt cédula elkeveredett. Szintén a Széchenyiben történt, hogy nem lehetett fénymásolatot kérni a régi könyvek adott oldalairól, de megengedték, hogy az ablak mellett a digitális fényképezőgépemmel lefotózhassam a megfelelő részeket magamnak. Volt könyv melyet könyvtárközi kölcsönzéssel tudtam elérni, másikhoz 200 km-t kellett utaznom, hogy beleolvasás után rádöbbenjek semmi nincs benne ami nekem kell. Mindezen nehézségek ellenére a történetek javát sikerült összeszednem 2008—2009-re.
Ekkor találtam szembe magam még egy problémával. Ez egy nagyon-nagyon vegyes anyag. A költeményektől, balladáktól és szépirodalmi alkotásokon keresztül a népmesén és hiedelmeken, babonákon át az anekdotákig, a visszaemlékezésekig és a tudományos értekezésekig minden van. Ezt először fel kellene dolgozni, hogy abból utána lehessen mesét írni, amit majd illusztrálni tudok. Ki tenné ezt meg nekem? Érdeklődtem Ács Anna irodalomtörténésztől, aki azt mondta, hogy ha nincs ennek a témának kutatója, akkor senki nem fogja ezt megcsinálni. Ennek a konkrét témának nem volt kutatója. Hasonló területeket kutatnak, de ennek nem volt. Így elhatároztam, hogy megcsinálom én, de nekem ehhez nincs sem tudásom, sem képesítésem. Én művész vagyok.

6. Egyetemi felkészülés

sioÍgy 45 évesen tettem egy kiegészítő érettségit történelemből és művészettörténetből aztán felvételt nyertem a Tomori Pál Főiskolára szabadbölcsész alapképzésre, művészettörténet szakirányra. Elvégeztem kitűnő eredménnyel. Majd Szegeden folytattam tanulmányaim mesterképzésen, vizuális kultúra tudomány szakon, film szakirányon. 50 évesen, szintén kitűnő eredménnyel szereztem meg a diplomám. Igaz egyik végzettség sem irodalomtörténész, de amire nekem szükségem volt azt megkaptam, sőt még annál is többet. A főiskolát úgy kezdtem el, hogy majd valami akadémiai tekintélyelvű képzettséget ad. A Tomorin ez még igaz is volt, de Szegeden a Vizkulton a tanáraim jó része és a tanszékvezetőm Dr. Füzi Iza is sokkal fiatalabbak voltak nálam. Egy teljesen új szemléletet és gondolkodásmódot sajátíthattam el tőlük. Például, hogy nem a lexikális tudás a fontos, hanem az útvonal ismerete az értékes tudásanyaghoz. Vagy, hogy a mítosznak és hasonlók szellemi termékeknek nincs eredeti, legelső formája, az összes változat eredeti. Pl. Shakespeare egyik művének legújabb filmes változata is egyenértékű a leírt dráma szövegével, csak a művészi minőségében lehet különbség. Valamint, hogy a kultúra fogyasztói nem egységesek és nincs egységes kultúra, csak fragmentált kultúra és rétegigényeket kielégítő kulturális termék létezik.
Tanulmányaimnak köszönhetően képességeket szereztem a balatoni történetek feldolgozásához és nyertem egy új gondolkodásmódot az szöveganyag felhasználásával kapcsolatban. Így elkezdett tovább nőni a balatoni nagy mesekönyv ötlete sok könyvvé a különböző korosztályok számára megfelelő szöveg és képanyaggal. Foglalkoztató füzetekkel és társasjátékokkal. Ehhez nagy löketet adott, hogy 2017 tavaszán a balatonfüredi Kiskönyvfesztiválon megismerkedtem a Nők a Balatonért Egyesület társasjátékával és személyesen találkozhattam a Székelyföldi Legendárium munkatársaival. Az ő tevékenységük ismételten megerősített abban, hogy jó úton járok és, hogy szükség van nemcsak könyvekre, de egyéb kiegészítő kiadványokra, játékokra, hogy a varázslatos mesei és mondai világ életre kelhessen.

7. Rendezvények

A következő lépés a rendezvények és a játékok bevonása volt a népszerűsítésben. Majd két évtizede járok különböző rendezvényekre (falunapokra, városi rendezvényekre, céges és magánszemélyek rendezvényeire) karikatúrát rajzolni. Ezenkívül több évtizeden keresztül figyelhettem meg közvetlen közelről a Balatonfüredi Borhetek és kísérőrendezvényeinek alakulását, felépítését. Látom egy-egy rendezvény hiányosságát és értékelem azt amelyik lenyűgözi és magával ragadja a közönséget.
A mai ember és főleg a gyerekek kevésbé szeretnek elmélyülni, szemlélődni, olvasni, inkább az akcióra, interaktivitásra, kalandra, élményre, játékra vágynak. A művészet élvezete mára már játékos élménnyé változott a csendes áhítat helyett. Ezért igyekszünk a Balaton mitológia történeteinek bemutatását, népszerűsítését kibővíteni különféle játékokkal és szertartásokkal is.
8. A balaton-m.hu
Ma már nem működhet és nem teljesedhet ki sem egy üzleti vállalkozás, sem egy civil szervezet, sem egy alapítvány úgy, hogy nincs jelen a neten, vagy valamely közösségi oldalon. Ez a honlap a kiteljesedéshez vezető következő lépcsőfok. Bízom benne, hogy a Balaton mitológia lassan kiforrja magát és hamarosan teljes pompájában teljesedhet ki.

Köszönöm a figyelmet!
2020.08.18.
Zugor Zoltán, a Balaton mitológia létrehozója

Zugor Zoltán életrajza

1964-ben született Veszprémben. 1995 óta él Kecskeméten...
Bővebben...
1964-ben született Veszprémben. 1995 óta él Kecskeméten.

Képzőművészként, vizuális kultúra szakemberként, karikatúra és portrérajzolóként, valamint könyvillusztrátorként tevékenykedik.

Végzettsége
Okleveles vizuális kultúra szakember
Szabad bölcsész

Tanulmányai
2012- 2104. Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Szeged, Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék, Vizuális kultúratudomány mesterszak, MA/L, Filmkultúra szakirány. Tanszékvezető Dr. Füzi Izabella egyetemi docens. Szakdolgozati konzulens Dr. Milián-Bogyai Réka Orsolya egyetemi adjunktus.
2009-2012. Tomori Pál Főiskola, Kalocsa, Bölcsészettudományi tanszék, BA/L, Szabadbölcsész szak, Művészettörténet szakirány. Tanszékvezető Dankovics Viktorné Dr. Szűcs Olga főiskolai tanár. Művészettörténet oktató Kissné Dr. Budai Rita főiskolai docens.

Képzőművészeti tanulmányai, mesterei
A képzőművészet alapjait, a várpalotai Thuri György rajztagozatos gimnáziumban, majd elsősorban szakkörökben, táborokban és magán úton, mesterektől és kollégáktól tanulta.
Mesterei: Újhelyi Gábor, Pálffy Károly, Kozma Imre, Ifj. Hegyeshalmi László, Misch Ádám festőművészek és Orr Lajos szobrászművész.
Alkotó táborok: Mártély ’83, ’84, ahol tájképrajzolást tanult. Sümeg ’83, ’84, ’85. Veszprém ’86, ’87, ahol mind a rajzstúdiumokban, mind pedig a kísérletező képalkotásban kapott hasznos tanácsokat és szerzett jártasságot. Művészi felfogására mély benyomást gyakoroltak a Siófoki táborok, ’87, ’89, ’90-ben, ahol az addigra kialakult stílusának kibontására kapott instrukciókat Misch Ádám festőművésztől és Hegyi Lóránt művészettörténésztől.
Képességeit azóta is nap mint nap, folyamatosan fejleszti.

Kiállításai
Műalkotásait 1983 és 1995 között 36 kiállításon mutatta be. 2004-től ismét rendszeresen szerepel kiállításokon.
Néhány jelentős mérföldkő a tárlatok közül:
XVII. Veszprém Megyei Amatőr Képző- és Iparművészeti kiállítás (Veszprém, 1986). Ahol 22 évesen a megyei tanács fődíját nyerte el.
X. Ajkai őszi Tárlat, (Ajka, 1986). Itt fiatal amatőr alkotóként először állított ki a megye „profi" művészeivel.
IX. Balatoni Kisgrafikai Biennále (Tihany, 1987). Első rangos, országos tárlat.
VI. Országos Rajzbiennálé (Salgótarján, 1992).
Fiatal Művészek Stúdiója éves kiállítása (Ernst Múzeum, 1992).
TÉR-MŰ-HELY csoport szabadtéri kiállításai (Balatonfüred 2004, 2005, 2006).
V. Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennále (Kecskemét, 2009)
Kecskeméti Képzőművészek Közösségének kiállításai. (Kecskemét, 2011, Balatonfüred, 2011, Debrecen 2012, Szófia 2015, Nagybánya 2017, Tihany 2017, Kecskemét 2020)
Egyéni kiállításai közül jelentősnek tartja az 1988-as Világkerék című kiállítás sorozatot, (Békés, Jantyik Mátyás Múzeum, szeptember, Békéscsaba, Művelődési Ház, október, Lágymányosi Közösségi Ház, november). Ezen a kiállításon tette le és mutatta be először azt a képi világot, amit igazán Zugor Zoltán stílusának nevezhetünk. Valamint a Hónap alkotója (Kecskemét 2013.) és az Ötök kiállításán (Budapest 2013.) szerepeltek először az üvegre készült alkotásai.

Alkotásairól
Képein a lélek és a test, az ember és az anyag megrázó találkozásait ábrázolja. Illúziók nélkül vall a lehetőségeiben korlátozott, kiszolgáltatott emberről. Képein keresztül a múltba és más világokba révedhetünk. Legújabb munkái üvegre készülnek főként hamuval, földdel, homokkal és aranyporral.

Díjai
XVII. Veszprém Megyei Amatőr Képző- és Iparművészeti kiállítás, (Veszprém, 1986). Megyei Tanács fődíja.
Vizuális Művészeti Hónap, (Budapest, 1993) Fődíj.

Alkotásai közgyűjteményekben
Kecskeméti Képtár, Kecskemét.
Tornyai János Múzeum, Hódmezővásárhely.
Balatonfüred Város Polgármesteri Hivatal, Balatonfüred.

Szervezeti munkássága
2011-től a Kecskeméti Képzőművészek Közösségének tagja.
2008-tól műalkotásaival és önkéntes munkájával támogatja a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kecskeméti Szervezetét.
1995-ben alapító tagja a Füredi Portrérajzolók Egyesületének, melynek évekig elnöke is volt.
1989-1995 a Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület tagja.
1985-87 között az Amatőr Képzőművészek (megyei küldöttek) Tanácsa (AKT) Veszprém megyei területi képviselője.
1984-ben 2020MMXX néven művészeti csoportot szervezett.
1982-87 között tagja a Füredi Műhely alkotóközösségnek.

Publikációi
Az utcai arcképrajzolás jelensége. 2014/11/23. Apertura Magazin. Szeged

A tükröződés változásai - Temesi Attila Duna Múzeumban látható kiállításához 2017/03/20. Helló Esztergom.

A természetfotózás, a művészet és a zen 2017. Apertura Magazin. Szeged

A Balaton mítoszainak képi megjelenítése 2018. Tomori Pál Főiskola Tudományos Mozaik 15. Budapest

Attila és a hunok a filmiparban 2019. Tomori Pál Főiskola Tudományos Mozaik 16. Budapest


Bor – kép – élmény. A Balatonfüredi Borhetek és kísérőrendezvényei tükrében 2020. Tomori Pál Főiskola Tudományos Mozaik 18. Budapest


Érdeklődési köre
Ornamentikák és népi motívumok, szimbólumok és jelek, valamint a mesék és mítoszok világát kutatja, hogy elősegítse ezek együttes értelmezését, megértését.

Könyvillusztrálás, karikatúra és portrérajzolás
1993-2007 között főként könyvborítókat, valamint mesekönyvekhez és történelmi ismeretterjesztő könyvekhez, iskolai tankönyvekhez készített illusztrációkat. 1987 óta készít megrendelésre cégeknek és magánszemélyeknek portrékat és karikatúrákat. Karikatúrái neves magazinokban és reklámokban is megjelentek.

Munkahelyek
1998-tól egyéni vállalkozó, egyéb művészeti tevékenység.
1995-1998 szabadúszó, könyvillusztrátor.
1987-1995 Budapesti Művelődési Központ, Budapest, reklám grafikus, dekoratőr.
1987 Műcsarnok és kiállítótermei, Budapest, kiállítás rendező sm.
1985-1987 Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém, műtárgyrajzoló és ásatási grafikus.

Szakképesítései
2003 Szoftver üzemeltető
1990 Reklám propaganda ügyintéző
1988 Művészeti oktatói engedély
1985 B kategóriás jogosítvány
1985 érettségi
1983 Nyomdaipari gépmester szakmunkásvizsga

Korábbi tanulmányai
2003-2004 2F Iskola, Kecskemét
1983-1985 Lóczi Lajos Gimnázium, Balatonfüred
1980-1983 306. Táncsics Mihály Ipari Szakmunkásképző Intézet, Veszprém
1978-1980 Thuri György Gimnázium, Várpalota
1974-1978 Radnóti Miklós általános iskola, Balatonfüred

Korábbi lakóhelyei
1964-1974 Küngös. 1974-1987 Balatonfüred, de részben 1978-1980 Várpalota, 1985-1987 Veszprém. 1987-1995 Budapest, 1995- Kecskemét, részben Balatonfüred.


Lakcím: 6000 Kecskemét, Szigliget utca 7.
Mobil: (+36) 30-206-9911
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Web: zugor.hu

2020.08.
Kapcsolat
Balaton Mitológia – Zugor Zoltán
 • Mobil:
  (+36) 30-206-9911
 • E-mail:
  Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • Címünk
  6000, Kecskemét Szigliget utca 7.
Kövessen minket!

Balaton-m.hu © 2020 Minden jog fenntartva!